نقش مردم در پیدایش وتداوم انقلاب اسلامی

مردم در هر انقلابی یکی از ارکان اصلی آن محسوب می شوند وچنانکه تمایلی به همراهی با انقلاب از نشان ندهند هیچ انقلابی اتفاق نمی افتد،لذا به همین دلیل است که حضرت امام خمینی (ره) حضور یکپارچه مردم را در صحنه از عوامل موفقیت انقلاب می دانند.

کمال محمودی: اقدامات اسلام زدایی رژیم پهلوی موجب مخالفت حضرت امام خمینی(ره)با سیاستهای ضد دینی شاه گردید.به دنبال مخالفت حضرت امام(ره)موجی از مردم متدین ایران به مخالفت با رژیم وابسته پهلوی برخاستند وتوانستند پس از سالها مبارزه وجانفشانی این رژیم وابسته را از اریکه قدرت پایین بکشند.

مردم در هر انقلابی یکی از ارکان اصلی آن محسوب می شوند وچنانکه تمایلی به همراهی با  انقلاب از نشان ندهند هیچ انقلابی اتفاق نمی افتد،لذا به همین دلیل است که حضرت امام خمینی (ره) حضور یکپارچه مردم را در صحنه از عوامل موفقیت انقلاب می دانند.


همچانکه هیچ انقلابی بدون حضور مردمی اتفاق نمی افتد ،تداوم هر انقلابی نیز منوط یه حضور مردم در صحنه است واین حضور در انقلاب ایران به عینه اثبات شده است ومردم مسلمان ایران با توکل برخدا ،جانفشانی،پی بردن به ارزش شهادت،حضور مستمر وحدت کلمه ،حفظ ارزشهای معنوی اسلامی،همبستگی ، استقامت وحضور انتخابات وراهپیمائیها وفاداری خود در پاسداشت ارزشها ودستاوردهای انقلاب نشان داده اند.


در بهمن ماه سال 1357 تحولی عظیم و شگرف و به کلام رهبر کبیر انقلاب امام امت، معجزه ای الهی در ایران رخ داد که همه متفکرین و تحلیلگران سیاسی، تاریخ نگاران و سیاستمداران دنیا را به حیرت و تعجب واداشته است؛ زیرا هیچ یک از آنان، حتی سازمانهایی که به انبوه اطلاعات بسیار حساس و سری و مجهزترین امکانات تکنولوژیکی دسترسی داشته و از کمک تئوریسینها و تحلیلگران گوناگون بهره می برند نتوانستند وقوع انقلاب اسلامی ایران را در این زمان و موقعیت و منطقه جهان و به این شکل و ماهیت، پیش بینی کنند.


درباره اهمیت و عظمت انقلاب اسلامی ایران، تاکنون صحبتهای زیادی شده و هرکس به فراخور دانش و توان فکری محدود خود، مطالبی در این رابطه بیان می دارد، لکن می توان گفت که عظمت این انقلاب به این لحاظ است که ملتی بدون سلاح به عمر طولانی رژیم شاهنشاهی خاتمه داده و حکمران فاشیست و مستبد رژیم شاهنشاهی را که بر قدرتمندترین ارتشهای منطقه فرماندهی می کرد و میلیونها دلار درآمد نفت، صرف هزینه او می شد و تقریباً همه دولتهای مقتدر جهان، از جمله آمریکا و حتی روسیه و چین، تا پایان کار از او حمایت می کردند، از اریکه قدرت به زیر آورد.آنچه در این تحقیق مورد توجه خاص می باشد تأکید بر نقش مردم در پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استمرار این حرکت بزرگ می باشد


باکودتای 28 مرداد 1332 ه.ش،بار دیگر محمد رضا شاه به قدرت رسید.سقوط دولت ملی مصدق صرفا به معنای شکست سیاست ملی کردن صنعت نفت نبود،بلکه فاجعه ای تاریخی برای سرنوشت ملت ایران بود.این شکست موجب شد تا مردم ایران امیدشان را برای آزادی واستقلال از بیگانه ،از دست بدهند وراه برای ظهور مجدد استبداد در مخرب ترین ومخوف ترین شکلی که ایران تجربه کرده است باز شد. همایون کاتوزیان،اقتصاد سیاسی ایران جلد 2 با روز کار آمدن شاه ودولت کودتا ،همه دستاوردها سیاسی در نهضت ملی یک شبه نابود شد وتمام دست اند کاران نهضت محاکمه ،تبعید ویا اعدام شدند.


رژیم شاه که با رحلت آیت الله بروجردی زمینه را برای حذف اسلام مهیا دید درصدد برآمد با تضعیف اسلام با ارائه لایحه انجمن های ایالتی وولایتی زمینه را بر ای تقویت بیگانگان ونفوذ بهائیان در حکومت باز کند.حامد الگاردر این زمینه می نویسد:علت مخالفت ایت الله خمینی{ره}با این قوانین آن بودکه شرط سوگند خوردن به قرآن برای اعضای انجمن ها حذف شده بود واین نگرانی وجود داشت که اقدام فوق،راه را برای مشارکت بهاییان درحیات سیاسی کشور هموار سازد.


علاوه بر اقدامات فوق رژیم پهلوی(پدر وپسر)اقدامات ضد مذهبی را دنبال کردند تا با تغیییر فرهنگ دینی مردم ایران،آداب وبدعت های ناسازگار با اعتقادات اسلامی را به جامعه تحمیل کنند.این سیاست ها هماره با مخالفت عالمان مذهبی روبه رو می شد وگاه به در گیری های گسترده می انجامید.


هرچند سابقه مخالفت روحانیت با رژیم پهلوی به دوره رضاخان برمی گردد؛ولی با ظهور امام خمینی(ره)در صحنه سیاسی ایران،از اوایل دههء چهل نقطه عطف وفصل جدید در مبارزه با محمد رضا شاه پدید آورد.در واقع قیام 15خرداد 42به رهبری امام خمینی(ره)سبب پیدایش نسلی از روحانیون انقلابی شد که درسال های پس از تبعید امام خمینی(ره)،هدایت گر نهضت وی به شمار می آمدند.


تغییری که در روحیه عمومی مردم بعد از قیام 19 دی 1356 ایجاد شد ،سبب پیوستن اقشار مختلف مردم به انقلاب گردید،با پیوستن مردم به انقلاب در واقع سه رکن اصلی انقلاب شامل:مردم رهبری وایدئولوژی شکل گرفت.


اگرچه مردمی بودن در انقلاب‏های دیگر هم کم و بیش دیده می‏شود، ولی در انقلاب اسلامی ایران بسیار برجسته‏تر است. در این انقلاب، بیشتر مردم به صحنه آمدند و خواستار سرنگونی رژیم شاهنشاهی و برقراری نظام اسلامی شدند. نظامی، کارگر، کارمند، کشاورز، روحانی، دانشجو و معلم، همه و همه در این انقلاب سهیم بودند. این وجه از مردمی بودن انقلاب شاخص است. در بیشتر انقلاب‏های دیگر، عنصر اصلی مبارزه، نیروهای متشکل حزبی و شبه‏نظامی بودند که از راه جنگ مسلحانه کار را تمام کردند و نقش مردم بیشتر حمایت و پشتیبانی از آنها بود، ولی در انقلاب ما، همه مردم نقش داشتند و در سراسر کشور با یک شدت و قدرت با رژیم پهلوی به مبارزه برخاستند.


با توجه به اینکه این نوشته در صدد بررسی نقش مردم در پیدایش وتداوم انقلاب است این سوال پیش می آید که مردم چه نقشی را در پیدایش وتداوم انقلاب بر عهده داشتند.


1-نقش مردم درپیدایش انقلاب


اصولا در بررسی همه انقلاب ها مطالعه دو عامل اساسی انقلاب یعنی رهبری و مردم از اهمیت زیادی برخوردار است. به استثنای کودتاهای نظامی که توسط عده معدودی صورت می گیرد در بقیه تحولات سیاسی ـ اجتماعی نقش مردم به صورت بارز و آشکاری مشاهده می گردد. اگر به سایر انقلاب هاى بزرگ دنیا درمقایسه با انقلاب ایران، نظر افکنیم، پدیده اى به این وسعت و گستردگى مشاهده نمى کنیم. در انقلاب کبیر فرانسه ابتدا، اشراف و سپس بورژواهاى شهرى قیام کردند و حکومت بوربون ها را سرنگون کردند و به همین دلیل آن انقلاب به انقلاب بورژواها معروف شد.درانقلاب های دیگرمانند چین،فرانسه،روسیه نیز بخشی از مردم در انقلاب مشارکت داشتند.


در حالى که در ایران به جز عدّه معدودى که وابستگى بسیار نزدیک به رژیم شاه داشتند و منافع و بقاى آن ها بستگى به دوام آن رژیم داشت، دیگر اقشار و طبقات جامعه اعم از کشاورز، کارگر، اصناف، کارکنان دولت، دانشجویان و دانش آموزان شهرى و روستایى در همه نقاط کشور با هم قیام کردند و بدون آن که به ائتلاف و یا تفاهم بر سر خواسته هاى متفاوت گروه ها نیازى پیدا شود همه هم صدا، شعارهایى واحد مى دادند. تبلور عینى این وحدت و یک پارچگى را مى توان در تظاهرات روزهاى عیدفطر، تاسوعا و عاشورا در سال ۵۷ در تهران دید.


بدون تردید وجه تمایز انقلاب اسلامی ایران نسبت به انقلاب های دیگر ،حضور گستره مردم در انقلاب بود که باعث تعجب جهانیان گردید بطوری که هرکدام از آنها به فراخور شاخت حود در باره این حضور اظهار نظر کرده اند.برای مثال «میشل فوکو»نویسنده مشهور فرانسوی در باره شرکت مردم در انقلاب تعبیر جالبی دارد او می گوید:


اراده جمعی تا کنون به چشم دیده نشده است ومن شخصا فکر می کردم که اراه جمعی مانند خدا یا روح،هرگز به چشم دیده نمی شود...ولی ما در تهران،در تمام ایران ،اراده جمعی ملتی را دیدیم این در خور تجلیل از چیزی نیست که هر روز دیده شود.این اراده جمعی که در تئوریهای ما همیشه کلی است در ایران در یک عینیت مطلقا روشن ومعین ثابت مانده است.


الف)اهمیت نقش مردم در پیدایش انقلاب


تاریخ انقلابها وبخصوص نهضتهای اسلامی ثابت نموده است که هرگاه مردم وارد مبارزه شده اند آن انقلاب ونهضت به پیروزی رسیده است وهرگاه همراهی نکرده اند به شکست آن نهضت انجامیده است.برای مثال پیامبر گرامی اسلام تا زمانی که در مکه بودند ووفاداری مردم را به دنبال نداشت قادر نشد ند اهداف عالیه خود را پیاده کنند.یا حضرت علی (ع) به خاطر نداشتن نیروری مردمی به مدت 25 سال خانه نشین شدند.


ب) اتحاد ویکپارچگی


حضرت امام (ره)اتحاد ویکپارچگی مردم را از عوامل موفقیت مردم در انقلاب دانسته ومی فرمایند:اتحاد ویکپارچگی،اتفاق آراء وتوجه یکپارچه مردم به شکست طاغوت ووحدت براساس اعتصام به حبل الله را عامل استمرار حضور یکپارچه مردم درصحنه ودخالت آنان در سیاست می دانستند ومعتقد بودند که بسیج توده ها،یکپارچگی وهمبستگی اقشار به یکدیگر وحضور آنان درجریان انقلاب ومبارزه با عزم واراده ای پولادین عاملی عمده در پیروزی وتعیین مقدرات کشور به دست خود مردم به حساب می آید که در این رابطه وحدت توده ملت با نیروی نظامی وپیوند ارتش،ژاندارمری وشهربانی با ملت از مصادیق عمدهء وحدت کلمه وضامن پبروزی نهضت بشمار می آید.


ج)توکل برخدا


اگرهر ملتی با توکل برخدا وتکیه برقدرت لایزال الهی بخواهد برعلیه طاغوت قیام کند ودر این راه با عزمی پولادین قدم بردارد عنایت خدا شامل حال او خواهد شد چنانکه حضرت امام (ره)می فرمایند:اتکال به قدرت لایزال وذات مقدس حق ،هجرت ازنفس به حق وازدنیا به عالم غیب وگسستن از خود وپیوستن به خدا را راز رمز پیروزی می دانست.


د) تمسک مذهبی


اگر در تاریخ ملتی وحدتى ناگهانى بر پایه احساسات قوى مذهبى به وجود آمد. این احساسات پیرامون مسایلى شکل گیرد که سال ها ملّت از آن در رنج باشد، مسائلى مانند سلطه و نفوذ بیگانگان، احساس تنفر از غارت و چپاول منابع و سرمایه هاى ملّى، وابستگى در سیاست خارجى، نفوذ آشکار امریکا و انگلیس در ارکان حکومت. ایجاد چنین اراده جمعى و اتحاد مردم، می تواند به اتحاد و یا سازش میان گروه هاى مختلف سیاسى انجامیده ومنجر به تفاهم گروهها علی رغم داشتن اختلاف نظر گردد با وجود آن که حرکت انقلابى در ایران بر پایه ارزش ها و آرمان هاى مکتب تشیّع بود . ملت را گرد هم آورد ودر سایه اتحاد ملت توانستند رژیم پهلوی را سرنگون کنند.


ه)فرهنگ شهادت


شهید و فرهنگ شهادت از والاترین ارزش‏های اسلام و انقلاب اسلامی است. شهادت، راز بقا و جاودانگی انقلاب اسلامی است. شهادت، آخرین آرزوی عارفان و نهایت آمال صدّیقان و مخلصان بارگاه الهی است. شهادت، لحظه رسیدن به وصال دوست و وصول به معراج حقیقت است. شهادت، جان شیرین بر بساط عشق جانان نهادن و در هوای مهرش پاکبازی کردن است و شهید است که سخاوتمندانه در یک آن از تمام آمال و آرزوهای مادّی می‏گذرد و برای رسیدن به وصال معشوق، از هرچه نعمت زودگذر است، در این دنیای دون، دست بر می‏دارد و جان خویش را در طبق اخلاص گذشته، به حضرت ذوالجلال تقدیم می‏کند. شهیدان، به درستی هدف آفرینش و انگیزه خلقت را درک کردند و خلوص در پرستش و عبادت را با جان باختن به کمال رساندند. آنان بودند که راه پرپیچ‏وخم انقلاب را برای روندگانِ این راه، هموار کرده، مسیر نهضت مقدس اسلامی ما را روشن ساختند.


2-عوامل تداوم و استمرار انقلاب اسلامی ایران


اسـتمرار هـر جنبـشى, متوقف است بـر زنده نگاه داشتن انگیزه هاى اولیه و اصلى آن جـنبـش. انگیزه هاى اصلى مردم مسـلمان ایران در رویارویى با رژیم طاغوت، نیز عبـارت بـودند از: استقلال فرهنگى، آزادى سیاسى و جـمهورى اسلامى. بـا تـحلیل دقیق این انگیزه ها در مرحله نظر و سپس برنامه ریزى عملى براى پیاده کردن آن ها در سطح اجتماع, مى توانیم تـداوم انقلابـمان را تـا ابـد تـامین نمأیم.


الف)حفظ انقلاب ازمنظر امام(ره)ومقام معظم رهبری


مقام معظم رهبری فرمودند:


«هیچحادثهایدرتاریخایرانهمانندانقلاباسلامیوجودنداردکه"مردم" درپیروزیوادامهآننقشمستقیمواساسیداشتهباشند.»


رهبر انقلاب اسلامی در بیانات مهم خود مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی را، تمام نشدن نقش مردم با پیروزی آن، ارزیابی کردند و افزودند:«استمرارنقشوحضورمردمبعدازپیروزیانقلاباسلامی،ازحکمت،تدبیروژرفنگریامامبزرگوار(ره) بودکهملتایرانرابدرستیشناختهوباورکردهبودوبهتواناییهاوعزمراسخملتایران،ایمانداشت.»


بنیانگذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی(ره) در سخنان خود همیشه بر نقش مردم در پیروزی انقلاب و ادامه آن تاکید می نمودند. ایشان در جایی می فرمایند: «ملتبودکهایننهضتراپیشبرد،وملتاستکهبایدازاینبهبعدنیزبهپیشببرد. »


بنابراین مردم انقلابی ایران باید به این امر یقین داشته باشند که با خودباوری و آگاهی به اینکه با وحدت و همدلی میان خود و همراهی سکاندار کشتی انقلاب می توانند به تمامی اهداف عالی انقلاب دست یابند و پرچم انقلاب را به دست صاحب اصلی آن حضرت بقیه ا.. الاعظم(عج) بسپارند.


ب)وحدت کلمه و مقصد


انسجام و وحدت نظر ملت و جلوگیری از تفرقه میان گروه‏های مختلف، گامی عمده در فراگیر شدن نهضت بر مبنای مقصد و شعار واحد به شمار می‏آید. اتحاد بین حوزه و دانشگاه، همبستگی دین و سیاست و حضور روحانیت در صحنه، همگام با دیگر اقشار ملت، موجب تحکیم پایگاه انقلاب و در نتیجه، تسهیل صدور ارزش‏های آن می‏گردد. معمار بزرگ انقلاب، حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)حفظ وحدت کلمه را ضامن تداوم پیروزی انقلاب دانسته و انسجام و وحدت نظر ملت، با تمسک به «حبل اللّه‏» و اتکا به خدای متعال را، ضامن حفظ پیکره نظام می‏دانست. ایشان معتقد بود ایجاد ارتباط بین مسلمانان جهان، از راه‏های گوناگون مثل سفرهای رسمی و غیررسمی یا سفر عبادی ـ مذهبی عظیم حج، سبب آشنایی و برادری مسلمانان جهان با یکدیگر و رساندن پیام انقلاب اسلامی ایران به گوش مسلمانان جهان می‏شود.


امام خمینی (ره)با استناد به  آیه شریفه«واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا»وحدیث نبوی«ید الله  مع الجماعه»معتقدند که مسلمانان باید ید واحده،دارای وحدت کلمه ومقصد وروح همیاری وتعاون باشند تا در سایه اخوت اسلامی وحفظ تفاهم وبرادری،اسلام را محافظت نمایند.


ج)حفظ ارزش‏های اسلامی و معنوی


از جمله عوامل استقرار انقلاب، حفظ ایمان به اللّه‏ و توجه به ترجیح قدرت ایمان و اراده خداوندی بر قدرت‏های مادی است. باقی بودن مردم بر احیای احکام الهی، پای بندی به دین اسلام به عنوان یک امانت و کوشش در راه معرفی و ترویج مکتب اسلام، باعث حفظ انقلاب درونی و تحوّل اخلاقی شده، همواره بستر مناسبی برای حفظ ارزش‏های اسلامی و معنوی در جامعه ایجاد می‏کند. حفظ ارتباط با خدا و اتکای به ذات مقدس حقّ تا قطع تمامی ریشه‏های فساد ضروری است. در این زمینه، تداوم روحیه اخلاص و انگیزه الهی قبل از انقلاب، حفظ انقلاب و تحول درونی، از بالاترین پیروزی‏ها به شمار می‏آید. پس ضروری است روحیه مقاومت، ایثارگری، فداکاری، شهادت‏طلبی و سلحشوری را تقویت کرده و خط معنویتی را که ملت به خاطر آن قیام کرد، حفظ نمود.


د)حضور همیشگی مردم در صحنه


شرکت همه اقشار و افراد جامعه در مسایل و امور مملکتی و نظارت بر کارهای مسئولان و گوشزد نمودن اشتباهات آنان، عامل تداوم و استمرار انقلاب اسلامی ایران است. باقی بودن مردم انقلابی در صحنه، برای دفع توطئه‏های بیگانگان و نگهبانی از ثمرات انقلاب و خون شهیدان ضروری است. وقتی انقلاب از متن مردم باشد، نمی‏توان آن را شکست داد. استقامت و حضور همیشگی مردم در صحنه، مستلزم آگاهی، هوشیاری و بیداری ملت راجع به عوامل ضد انقلاب و توطئه‏ها، شرارت‏ها و مفاسد آنان می‏باشد. مظهر حضور همیشگی مردم در صحنه، شرکت در انتخابات، راهپیمایی‏ها و حضور در مراکز آگاهی بخش و پایگاه‏ها و کانون‏های اصلی مبارزه است. حضور در مساجد و شرکت گسترده مردم در نمازهای وحدت آفرین جمعه، نیز از نشانه‏های حضور مردم به شمار می‏آید؛ زیرا شرکت گسترده مردم در تظاهرات و راهپیمایی‏ها و برپایی نماز جمعه، باعث آگاهی ملت از مسایل سیاسی و دینی روز می‏شود.


امام خمینی(ره)براساس آیه شریفه«کلکم راع وکلکم مسئول »مسئولیت حفظ انقلاب را همگانی میداند ومعتقد است مشارکت مردم وحضور دائم آنان در صحنه موجب افزایش درجه خلوص قدرت واستحکام انقلاب اسلامی می گردد. ایشان استقامت وحضور همیشگی در حصنه را مستلزم آگاهی وهوشیاری وبیداری ملت نسبت به عوامل ضد انقلاب وتوطئه ها ،شرارت ها ومفاسد آنان میداند.


ه)نوسازی مادی و معنوی


از عوامل تداوم انقلاب، نوسازی مادی و معنوی در سطح جامعه است؛ البته نوسازی معنوی، بر نوسازی مادی مقدم است. افزون بر نوسازی و تحوّل اخلاقی، باید بر نوسازی آموزشی و حقوقی نیز اهتمام ورزید. در نوسازی آموزشی، دانشگاه‏ها عامل حفظ و بقای انقلاب به شمار می‏آید که لازم است بر اصلاح دانشگاه‏ها و تربیت دانشجویان اهتمام بیشتر می‏شود. مبنای نوسازی حقوقی، مسالمت جویی ، و قانونمندی و قانونگرایی از سوی دیگر می‏باشد. تدوین قانون اساسی و اجرای آن، عامل تداوم پیروزی انقلاب بوده و ضامن استقلال کشور است. شرط بازسازی مادی، ایجاد آرامش توسط ملت در کشور، بدون اتکا به قدرت دیگری و پرهیز از طرح مسایل فرعی و شخصی و اختلاف برانگیز است. در سایه وجود چنین آرامشی، بسیج توده‏های مردم در راستای حفاظت از انقلاب ضروری است.


امام خمینی (ره) پیش شرط بازسازی را ایجاد آرامش توسط ملت در کشور بدون اتکال به قدرت دیگری وپر هیز از طرح مسائل فرعی وشخصی واختلاف برانگیز می دانستند ومعتقد بودنددر سایه وجود چنین آرامشی ،بسیج توده ای مردم در راستای حفاظت از انقلاب ضروری است.


و)حفظ ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام


رسالت ام القری و امت اسلامی طرفینی است؛ بدین معنا که با توجه به حمایت انقلاب اسلامی از مستضعفان و محرومان و ملت‏های اسلامی، لازم است مستضعفان جهان نیز بر حفظ انقلاب اسلامی ایران، به عنوان نقطه بروز و مرکز شروع مخالفت با ابرقدرت‏ها اهتمام ورزند. بنابراین، مستضعفان جهان که در زیر سلطه قدرتی شیطانی هستند، باید همواره در حفظ انقلاب اسلامی ایران، به عنوان کانون مبارزه و نقطه مخالفت با ابرقدرت‏های جهان کوشا باشند؛ زیرا رکود این مرکز و نقطه مبارزه، به شکست اسلام و مستضعفان جهان در تمام ممالک اسلامی خواهد انجامید.با توجه به اینکه مستضعفان جهان در راه مبارزه با مستکبرین چشم امید به انقلاب اسلامی ایران دارند ؛لذا حفظ انقلاب با حضور مردم در صحنه میسرخواهد بود.


ظ)استقامت مردم


از دیگرعوامل بقا وثبات انقلاب اسلامی ،ثبات قدم وخستگی ناپذیری مردم وحضور آنها در صحنه است .مقام معظم رهبری در جمع مردم شیروان در خصوص نقش مردم بیاناتی فرمودند: بعضی ها خودشان خسته شده اند می گویند مردم خسته شدند، مردم در میدان و در صحنه حاضرند آماده کارند باید میدان را برای مردم آماده و باز کرد آن وقت می بینید که مردم هرجایی که احساس کنند وظیفه ای وجود دارد با چه انگیزه ای و با چه اهتمام و عزم راسخی وارد می شوند .


ح)حضور در تعیین سرنوشت


مردم در هر انقلاب و حکومت نقش مهم و مؤثری می توانند داشته باشند و به عنوان پشتیبانی حکومت و تداوم آن جایگاه ویژه ای دارند. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مردم نقشی در تعیین زندگی خود نداشتند..اما دستاورد بزرگ انقلاب موجب گردید مردم نقش اصلی و تعیین کننده ای در مهمترین ساختارهای حکومتی، وضع قوانین و همه پرسی ها و نیز اداره کشور داشته باشند. حضرت امام خمینی(ره) چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن همواره تأکید بر نقش مردم داشته و حقیقتاً برای آن ارزش و اهمیت قائل بودند. در طول دوران مبارزه و بعد از پیروزی انقلاب، مخاطب و همراه اصلی امام توده مردم بودند. امام، مردم را ولی نعمت مسئولان کشور معرفی کرده و همه مقامات مملکتی را به خدمت به آنها دعوت و سفارش می کردند.همه می دانیم انقلاب ایران متعلق به همه اقـشار جـامعه، از زن، مـرد، پـیر، جـوان، روستایی، شهری و همه اصناف و اقشار مردم بود. یـکی از عوامل پیروزی، بسیج عمومی مردم مسلمان ایران بود؛ یعنی دشمن در برابر سیل خروشان عظیم ملت قرار گرفته بود.این نقش مردم در تداوم نظام جمهوری اسلامی همچنان اثر گذار است.


امام خمینی (ره) خاستگاه ومنشاء مردمی وعدم تعلق آن به طایفه ای خاص را از ویژگی های ممتاز انقلاب اسلامی می دانند ومعتقدند از خصوصیات مهم انقلاب دولتی نبودن،حزبی نبودن،فرقه ای نبودن،ارتشی نبودن ومربوط نبودن به کودتا می دانند واز این لحاظ انقلاب اسلامی را انقلابی ملتی ،مردمی وتکامل گرا میداند که برمشارکت وسیع مردم در صحنه سیاسی و«پشتوانه قوی مردمی» استوار است . ایشان معقتد است ویژگی مهم انقلاب این است که این انقلاب توسط خود مردم ومردم عادی خصوصا طبقه مستضعف وبدون وجود عوامل خارجی وصرفا با توکل به خداوند انجام شده است.


ط)وفاداری متقابل ملت و مسئولان


نظر به اینکه در حکومت اسلامی، دولت و ملت از یکدیگر جدا نیستند، لازم است میان ملت و دولت، رابطه دو سویه برقرار باشد. از یک سو وجود افراد متعهد در دولت جمهوری اسلامی، باعث می‏شود تا دولت، اقداماتی را که انجام می‏دهد در جهت جلب نظر ملت باشد؛ چرا که کسانی می‏توانند برای مردم کوشش کنند که دارای انگیزه معنوی باشند. نیز از سوی دیگر، باید حیثیت و وجاهت ارگان‏های مختلف نزد مردم حفظ شود و ملت، از دولت و سایر ارگان‏ها حمایت کنند تا از رهگذر وفاداری متقابل مردم و دست اندرکاران مملکتی، نهضت اسلامی تداوم و استمرار یابد.


ی)تقویت و توسعه تبلیغات داخلی و خارجی


هدف انقلاب، نفی سلطه فرهنگی اجنبی و نشر فرهنگ غنی اسلامی است. از این رو، در این زمینه باید به خنثی سازی تبلیغات سوء بیگانگان و استعمارگران از یک سو، و تقویت تبلیغات اسلامی برای صدور انقلاب و تبلیغ فرهنگ اسلامی و آگاه سازی ملت‏های مسلمان جهان در راستای پی بردن کشورهای اسلامی و مستضعفان به قدرت اسلامی خویش از سوی دیگر پرداخت. در مورد خنثی سازی تبلیغات دشمنان استکباری، اعتماد به نفس و خوداتکایی، نقشی به سزا دارد؛ زیرا خودباوری و اعتماد به خویشتن، در اثر خودسازی، تربیت و تقویت ایمان است و موجب تأثیرناپذیری مسلمانان از جوسازان و عدم خودباختگی در مقابل تبلیغات سوء آنان می‏شود. در خصوص تبلیغات داخلی، اصلاح مطبوعات و ایجاد تحول فرهنگی از طریق غرب‏زدایی به منظور حفظ ام‏القُریِ جهان اسلام نقش مهمی دارد.


ک)دهه فجر از نگاه مقام معظم رهبری


دهه فجر ،‌ سرآغاز طلوع اسلام،‌ خاستگاه ارزشهای اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است. در دهه فجر اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند بشمارمیرود. تا قبل از انقلاب اسلامی،‌ در ایران نظام اسلامی وجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ی «غالب و مغلوب» و« سلطان و رعیت » بود وپادشاهان احساس می‌کردند که فاتحینی هستند که بر مردم غلبه یافته اند و حضرت امام رضوان الله تعالی ، این سلسله معیوب را قطع کردند و نقطه ی عطفی در تاریخ ایران بوجودآوردند و شمشیر مردم را علیه دشمنان اسلام و استعمارگران به کار گرفتند. دهه  فجرانقلاب آیینه ای است که خورشید اسلام در او درخشید و این دهه باید با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود.


نتیجه


با عنایت به آنچه که گذشت می توان گفت که نقش مردم درظهور وبروز وتداوم هرانقلابی غیرقابل انکار است در واقع مردم یکی از ارکان هر انقلابیهستند که بدون حضور آنان هیچ انقلابی منتج به نتیجه نشده ودر صورت تحقق یافتن برخی از اهداف انقلاب در ادامه استحاله گردیده واز مسیر اصلی خود منحرف می شود.


آنچه که به عنوان ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران نسبت به سایر انقلاب های دنیا محسوب می شود .حضور یکپارچه تمانی اقشار جامعه در پیدایش وتداوم ان می باشد که ملت با حضور خود در صحنه های مختلف انقلاب نشان داده اند که تحت هیچ شرایطی حاضربه کوتاه آمدن از ارمانهای انقلاب نیستند همچنانکه با حضور خود در انتخابات متعدد وراهپیمائیها این وفاداری را به منصه ظهور رسانده اند.


حضور یکپارچه مردم ،اتحاد،اعتصام به حبل الله،توکل برخدا،عزم واراده پولادین،پی بردن به عظمت شهادت وجانفشانی از عوامل زنده نگه داشتن انگیزه های اولیه مردم در حفاظت وحراست از انقلاب اسلامی ایران می باشد که این استمرار،از نتیجه حکمت تدبیروژرف نگری حضرت امام خمینی (ره)حاصل شده است.


 


منابع


1-سلسله پهلوی ونیروی مذهبی به روایت تاریخ کمبریج


2-رویارویی انقلاب اسلامی ایران وآمریکا.


3-صحیفه نور،جلد 19


4- همان،جلد 14.


5-همان جلد 15 .


6-همان جلد8 .


7-همان جلد 6 .


8-همان جلد 12 .


9-همان جلد 13.


10-همان جلد 16.


11-همان،جلد 16و17.


12-همان،جلد 15.


13-همان،جلد13.


14-همان،جلد15